Beleid

Ik bied kinderen een vast ritme en duidelijke regels. Dat geeft de kinderen veiligheid, zekerheid en vertrouwen.

Wilt u meer weten over het te voeren beleid, kunt u dit teruglezen op de site van Berend Botje.